2023 Heathrow Aerobic

Bracknell

Event Dates:

26/05/2023 - 28/05/2023

Yang Mingze |Teng Hao|Jiang Qifeng|Kang Ziyi|Ding Jiamin|Liu Yunsong |Yan Shuxuan|Liu Yongming

FIG-Senior-Dance Results:

E Score
:
8.000
A Score
:
8.700
Diff.
:
0.000
Aero
:
16.700
Total
:
16.700