2023 Heathrow Aerobic

Bracknell

Event Dates:

26/05/2023 - 28/05/2023

Yang Mingze |Liu Yunsong|Jiang Qifeng|Kang Ziyi|Ding Jiamin|Wu Xian|Yan Shuxuan|Liu Yongming

FIG-Senior-Step Results:

E Score
:
8.000
A Score
:
8.200
Diff.
:
0.000
Aero
:
16.200
Total
:
16.200