2023 Heathrow Aerobic

Bracknell

Event Dates:

26/05/2023 - 28/05/2023

Zhang Qingzhou |Liang Wenjie|Feng Lei|Teng Hao|Fan Siwei

FIG-Senior-Group Results:

E Score
:
7.200
A Score
:
8.550
Diff.
:
2.722
Aero
:
18.472
Total
:
18.472